למידה בשעת חירום

שעת חירום עלולה למנוע קיום מערכת סדירה של לימודים בגלל החשש לפיקוח נפש.

בשעה זו אנו מעוניינים לשמור על מסגרת חיים נורמלית ככל האפשר.

למידה בשעת חירום נועדה לשמירה על מסגרת לימודית וחברתית הכוללת קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים סדירים בבית הספר.

הפעילויות המתוקשבות התקיימות דרך קבע בבית הספר באמצעות הכיתה המקוונת במשוב, באתר הבית ספרי ובאמצעות אמצעים פדגוגיים נוספים. במצב חירום, התשתיות הללו מוכרות לתלמידים ולמורים ומהוות את מוקד הפעילות בזמן חירום.

במהלך השנה מתקיימים תרגילים המדמים את המצב, במהלך התרגיל מתנסים התלמידים במספר דרכי "למידה מרחוק":
1. ביצוע פעילות מתוקשבת ממגוון פעילויות שנבחרו ע"י מחנך/מורה מקצועי. ו/או השתתפות בשידורים מקוונים בשידור חי.
2. קיום שיח מקוון עם המחנכים דרך הכיתה המקוונת במשוב.

חשוב להתנסות בסביבות ובמרחבי הלמידה הבית ספריים ולהכירם מבעוד מועד, שכן תרגול והיכרות בשגרה מהווים בסיס להתנהלות בעת חירום.

מטרות קיום למידה בשעת חירום

  • קיום שגרת למידה במצב שבו תלמידים ומורים מנועים מלהגיע לבית הספר.
  • קיום מסגרת תמיכה חברתית, לימודית ואינפורמטיבית להתמודדות עם המצב עבור תלמידים, הורים ועובדי הוראה.
  • קיום מסגרת חינוכית-חברתית חלופית באמצעות תקשורת דיגיטלית, תוך ניצול האמצעים הטכנולוגיים הקיימים.

לצוותי הוראה

סביבות מתוקשבות

להורים ולתלמידים