אודותינו

אתה צריך לדעת מה אתה אוהב לעשות, ולא מה אתה רוצה להיות. כשאתה יודע מה אתה אוהב לעשות, אתה צריך לחפש את התחום או המקצוע שבו תוכל לעשות את מה שאתה אוהב, ואז אתה יודע מה להיות

אילן רמון

קהילה רמון היקרה,

לאורך חופשת הקיץ ובפרט בימים אלו אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה. לצד ההתרגשות הטבעית שממלאת אותנו כבכל שנה, אנו ניצבים בפני אתגר הלמידה לצד נגיף הקורונה. בכוונתנו לנסות, ככל שניתן, לשמור על שגרות לימודים בפן- החברתי, הדידקטי והרגשי.
שנת הלימודים תפתח במפגש עם המחנכים לכלל תלמידי החטיבה ביום ג' , י"ב באלול התש"ף, 01 ספטמבר, 2020 (פרטים על אופי המפגש ימסרו בהמשך).
שנת הלימודים תשלב למידה בבית הספר ובבית. אנו מאמינים כי במיוחד בשנה זו על החטיבה להוות עוגן של יציבות עבור התלמידים והתלמידות. לפיכך בית הספר יפעל שישה ימים בשבוע, על פי חלוקת הכיתות לקפסולות, לשני חצאים. על פי הנחיות משרד החינוך ובאישורו כל תלמיד רשאי להיחשף למספר קפסולות (קבוצות לימוד) מוגבל וכך גם כל מורה. תנאים המחייבים אותנו לבניית מודל למידה שונה מבשגרה. חשוב לציין כי תלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבית ספרנו יקבלו מענה ייחודי להמשך קיום המסגרת ללא תלות בשיטת ההפעלה הבית ספרית
מודל הלמידה ומערכת השעות ישלחו אליכם ואל התלמידים. המודל נבנה בכפוף להנחיות ויעודכן במידת הצורך על פי צו השעה, תוך מתן טווח זמן המאפשר היערכות ללמידה מהבית.
ההגעה לבית הספר (הן מקרוב והן מרחוק) וביצוע המשימות והמטלות הלימודיות הינם חובה וחלק מחוק חינוך חובה. אופי והיקף המשימות הניתנות לתלמידים בכלל המקצועות נשען על פיתוח מיומנויות לומד עצמאי לצד התחשבות בשכבת הגיל.
תלמידי וצוות בית הספר יכנסו למתחם החטיבה ע"פ הנחיות משרד החינוך ובהתאם לתקנון הקורונה. הנהלת בית הספר ע"פ הנחיות משרדי החינוך והבריאות, תקפיד על מיפוי הנכנסים ועל כניסה מינימלית של גורמים חוץ בית ספריים שאינם תלמידי בית הספר או צוות בית הספר הקבוע.
לצד תקנון בית הספר- מסמך אורחות החיים של חטיבת רמון, יוטמע תקנון חדש –לשגרת לימודים בתקופת הקורונה. תקנון שמטרתו להנחות ולהסביר לכלל באי בית הספר (תלמידות ותלמידים, צוות מורים ומנהלה וההורים) את כללי ההתנהגות, וההתנהלות בעת הזאת, בלמידה מרחוק ומקרוב. בתקווה שהקפדה מירבית על 4 כללי יסוד: הגעה לחטיבה ללא חום, עטית מסכות על הפה והאף, שמירת מרחק ושמירה על היגיינה יסייעו למנוע הדבקה ולאפשר לכולנו לשמור על שגרת לימודים.
נמשיך לשים דגש על רווחתם וחוסנם הנפשי של התלמידים. אנו שבים ומבקשים מכם ההורים לפנות לצוות החינוכיים ולהסתייע בהם בעת הצורך. זאת כדי שנוכל לתת מענה רגשי וטיפולי מותאם (על ידי הצוות או על ידי הפניה לגורם המתאים).

בשבועות החולפים, בוצעו בבית הספר תיקוני קיץ ובית הספר נצבע. בנוסף, בימים הקרובים צוותי ניקיון יבצעו ניקיון יסודי על מנת להביא את בית הספר לרמה הגיינית גבוהה ככל שניתן. עמדות החיטוי והשילוט יפרסו מחדש ובהתאם לצורך במרחב הבית ספרי

בימים הקרובים- הצוותים החינוכיים והמקצועיים מגיעים לבית הספר למפגשי עבודה והערכות, אנו מקיימים את קורסי/מבחני הקיץ, ובהמשך מפגשי ההיכרות עם השכבה הנכנסת- שכבת כיתות ז'. 

השאלת ספרי לימוד – בשלב זה לא נחלק את ספרי הלימוד לשכבת ז', עד שיוסדר ע"פ  חוק נושא תשלומי הורים בסעיף "השאלת ספרים". הספרים מוכנים לחלוקה ויחולקו ברגע שיינתן האישור. תלמידי שכבות ח' וט' יקבלו את ספרי הלימוד במהלך שבוע הלימודים הראשון – במסגרת הקפסולות.

עידו לביא

מנהל בית חינוך ע"ש אילן רמון- כפר סבא

בית חינוך ע"ש אילן רמון

"אנו רואים את החיים כמתנה שניתנה לנו , ותפקידנו הוא למצות אותם בהתאם 

         לחוזקות וליכולות הרבות והמגוונות שלנו"    (אילן רמון) 

◄ החזון (המתהווה) שלנו

חטיבת הביניים ע״ש אילן רמון מהווה זו השנה הרביעית בית של חינוך ומשמעות עבור הבאים בשעריה. בית הספר רואה בעשייה החינוכית ובדיאלוג החינוכי אמצעים מרכזיים המכוונים – לפתח ולהצמיח בוגרים ערכיים, אכפתיים, המביאים לידי מימוש  ומיצוי של היכולות והנטיות הפנימיות שלהם  מתוך רצון ומחויבות לתרום ולהשפיע על החברה בה הם חיים.  

בית חינוך אילן רמון מכוון ל:

א. לעודד ולהוביל התנסויות חדשניות, ומשמעותיות ומובילות בתחומי החינוך והלמידה.

ב. לאפשר התנסויות המקדמות מיטביות (well being) ורווחה נפשית.

ג. לסייע בפיתוח מצפן פנימי ערכי ומוסרי. כל זאת מתוך הכרה וכבוד לשונות ולגיוון האנושי. 

בהתאם לגישה זו, גם תהליכי הלמידה  נתפסים  כמתפתחים  בתוך הקשרים והתנסויות בינאישיות – בזיקה שבין הילד, אנשי החינוך,  הקונטקסט החברתי, והקהילה הרחבה; ההורים, הרשות עירונית ומשרד החינוך. אנו רואים בבאי בית הספר שותפים פעילים בחשיבה ובפיתוח הזהות הבית ספרית המתגבשת. 

◄ יעדים ממוקדים

1. פיתוח פדגוגיה מצמיחה  ודיאלוג סביב תהליכי למידה (שיתופיות, העצמה)

2. עידוד חוויות של קשר ואינטראקציות בינאישיות מספקות

3. טיפוח אקלים חינוכי- חברתי של מעורבות, שייכות ואכפתיות

4. חיזוק באמצעות העצמה רגשית  וחברתית 

5. גיבוש תהליכי  זהות עצמית במפגש עם גיל ההתבגרות  

◄ הדרך שלנו

אילן רמון כתב על  "הדרך":   "הדרך היא להיות אדם חושב, חוקר ,יוצר ומכבד את הבריות"

התשתית החינוכית נשענת על "חמש אבנים גדולות" – חמישה מרכיבי ליבה שלתפיסתנו  סיפוקם יוביל לקידום תהליכים של רווחה נפשית ומיטביות (well being):

1. מוגנות  – כצורך  יסוד בסיסי הבא לידי ביטוי כחלק מצמיחת בית הספר וכחלק מביסוס שגרות ואורחות החיים

2. שייכות ובטחון – החוויה של התלמיד שהוא חלק מקבוצה מקבלת ורחבה

3. רלוונטיות  ומשמעות –  גילוי סקרנות, עניין ורלוונטיות בתוך תהליכי הלמידה

4. מיצוי ומצוינות –  עידוד חוויות של מסוגלות, הצלחה ומיצוי יכולות ונטיות פנימיות

5. מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

◄ העשייה שלנו

מקצת מתכניות ייחודיות המיושמות בחיי היום יום בבית ספרנו בשנת הלימודים תש"פ: 

א. תפיסות פדגוגיות חדשניות הרואות את התלמיד במרכז כדוגמת "תכנית חוסן" ותכנית "עמיתים".

ב. שבוע ״למידה אחרת בסימן אילן רמון״ – מסורת שעיקרה למידה חוויתית והתנסותית  סביב תחום דעת בשבוע למידה ייחודי.

ג. למידה  בינתחומית (אינטרדיסציפלינרית) –מיזם חדשני המאפשר שילוב בין תחומי דעת (לדוג׳  "ארון הספרים"- המשלב הוראת תנ"ך וספרות ביחד), לימודי מגדר והקניית אסטרטגיות למידה.

ד. מקצועות בחירה (״קמפוס רמון״):  במסגרת תכנית הלימודים לומד כל תלמיד קורס העשרה בתחום דעת ע״פ בחירה (לדוג׳ צילום, פריסבי, רובוטיקה, מחול, קט רגל, גרמנית, סינית, צרפתית, דיבייט, תאטרון ועוד..)

ה. ״מרכזי העצמה״- מענים לימודיים/ רגשיים מותאמים: לדוג׳  מרכז מהות, מערך השילוב, תכנית אל״ה, תכנית אמירים,  קבוצות מיצוי במתימטיקה והעצמה  חברתית – רגשית (עבור מי שנמצא זכאי)

ו. תכניות העשרה וחיזוק מצוינות אישית כדוגמת מעבדת חלל (Space Lab), תחרויות רובוטיקה, שגרירי הצלה ותקשורת, מש"צים.

ז. נבחרות בית ספר: קט רגל בנות, כדורשת, אופני הרים, קט רגל בנים, אתלטיקה וכדורסל בנים.

ח. קהילת הורים – מפגשי הורים בנוסח ״הרצאות TED״ במהלכם הורים מעשירים הורים  בתחומי ידע בהם הם מתמחים. 

"אתה צריך לדעת מה אתה אוהב לעשות, ולא מה אתה רוצה להיות. כשאתה יודע מה אתה אוהב לעשות, אתה צריך לחפש את התחום או המקצוע שבו תוכל לעשות את מה שאתה אוהב, ואז אתה יודע מה להיות"

אילן רמון האסטרונאוט הישראלי הראשון 

 
אילן רמון (1954 – 2003) נדבק ב"חיידק החלל" כשהיה בן 12 בלבד, כששמע את המילים, שהגיעו מהירח ממש, "צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות". המילים האלה, שביטא ניל ארמסטרונג ב-1966, הובילו את רמון להודיע לחבריו: אני אהיה אסטרונאוט.

הדרך להגשמת המטרה הזו הייתה מעורפלת, כי איך מגיעים מישראל הקטנה, אל מתקן האימונים לאסטרונאוטים במרכז החלל על-שם ג'ונסון בארה"ב? אבל המטרה של רמון סומנה והוא צעד אליה.

שירותו הצבאי של אילן רמון לווה בנחישות אין קץ – הוא התגייס לקורס טייס על אף בעיה בריאותית וסיים אותו כמצטיין ב-1974. בין הדברים שנאמרו עליו בסיום הקורס היו המילים: אילן רמון הוא לא רק טייס טוב, אלא גם אדם טוב וחבר טוב. ואכן, רמון היה ציוני והאמין בכל לבו בחשיבות החינוך ובתרומה לחברה הישראלית מתוך עשייה.

רמון שירת כטייס קרב וב-1981 השתתף בתקיפת הכור הגרעיני בעירק. לאחר שחרורו הוא סיים תואר בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים באוניברסיטת תל אביב ולאחר מכן הצטרף לצוות הפיתוח של מטוס הלביא. ב-1988 חזר לחיל האוויר ושירת בתפקידים בכירים, בהם מפקד טייסת F16 וראש מחלקת אמצעי לחימה.

הישראלי הראשון בחלל ומשימת קולומביה 

לאחר מבחנים ומיונים רבים נבחר רמון ב-1997 להשתתף במשימה של מעבורת החלל "קולומביה", במסגרת הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין סוכנות החלל הישראלית לסוכנות החלל של ארה"ב (NASA). לאור ניסיונו, כישוריו וערכיו, הייתה הבחירה ברמון לאסטרונאוט הישראלי הראשון אך טבעית. זה היה הצעד האחרון בהגשמת החלום של רמון: במתקן האימונים לאסטרונאוטים במרכז החלל על-שם ג'ונסון בארה"ב, שם שהה עם משפחתו, הוא התאמן ארבע שנים וחצי לקראת תפקידו כמומחה מטען במשימה על גבי מעבורת החלל "קולומביה".

ה"קולומביה" שוגרה ב-16 בינואר 2003 כשעל סיפונה נמצא רמון ושישה אסטרונאוטים חברים. המעבורת שהתה בחלל 16 ימים, שבמהלכם נערכו בה ניסויים מדעיים ללא הפסק כמעט: אנשי הצוות נחלקו לשני צוותים ועבדו במשמרות – האחד ביצע ניסויים בשעה שהצוות השני נח, אכל וישן. בסך הכול ערכו אנשי הצוות 80 ניסויים מדעיים.  

 

 

במסגרת ההסכם של סוכנות החלל הישראלית עם נאס"א, נערכו גם ניסויים של חוקרים ישראליים –  בהם ניסוי שתכננו תלמידים מחט"ב "אורט קריית מוצקין". בניסוי זה, ששמו "הגַן הכימי", ביקשו התלמידים לבדוק את ההבדל בגידול גבישים בחלל לעומת גידולם על פני כדור הארץ. ניסוי "מיידקס" מטעם אוניברסיטת תל אביב, נועד לסייע בחקר שינויי האקלים העולמי. במסגרת ניסוי זה נערכו תצפיות על סופות אבק באזור הים התיכון ותועדה תופעה מרהיבה המכונה "שדוני ברקים": הילה חשמלית שזוהרת מעל לעננים בזמן סופה. תוצאות הניסויים הישראלים שודרו בזמן אמת אל החוקרים הישראליים בכדור הארץ.

ב-1 בפברואר 2003, לאחר שהשלימה את משימותיה, החלה המעבורת את דרכה חזרה לכדור הארץ. בכניסה לאטמוספירה, התפרקה המעבורת בשל תקלה וכל אנשי צוותה נספו. אילן רמון הותיר אחריו רעיה וארבעה ילדים. הוא קבור בבית העלמין בנהלל.

על אף האסון, מורשתו של אילן רמון ממשיכה לפעום בעוצמה בכל המיזמים שהוקמו לזכרו: לעבוד קשה, להאמין בעצמנו, להיות נחושים, להאמין בדרכנו ולהיום אנשים  טובים – ואז, אפילו השמיים הם כבר לא הגבול.

(ויקיפדיה)